คู่มือการใช้งาน

1. การสมัครสมาชิก

2. การสร้างห้องเรียน

3. การเพิ่มนักเรียน

3.1. การนำเข้าข้อมูลนักเรียน

4. ลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่านไลน์

5. เช็คชื่อออนไลน์

6. การเพิ่มข้อมูลงาน

7. พิมพ์รายงาน

8. เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์

9. เปลี่ยนรหัสผ่าน

10. ลืมรหัสผ่าน