ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 616 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 7328 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
61
วิทยาศาสตร์ (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
62
คณิตศาสตร์ (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
63
หน้าที่พลเมือง (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
64
ศิลปะและดนตรี (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
65
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
66
การงานอาชีพฯ (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
67
สังคมศึกษา (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
68
ภาษาอังกฤษ (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
69
วิทยาศาสตร์ (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
70
ภาษาไทย (ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน