ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 724 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 8501 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
กิจกรรม (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
2
ภาษาไทยเพิ่ม (3/10) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
3
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.4/63) เปิดให้ลงทะเบียน
24 คน
4
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.5/63) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
5
สุขศึกษาและพลศึกษา (ป.6/63) เปิดให้ลงทะเบียน
23 คน
6
ภาษาไทย (ม.1/2) ปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
7
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (EN 2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
8
สังคมศึกษา (ม.6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
9
Network (ห้อง1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
10
คณิต (ม/8) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน